• สร้างสรรค์เนื้อหา (Content)ด้าน Business
 • มีความเข้าใจความแตกต่าง ในการสื่อสารบนสื่อ Online
 • มี Digital Native DNA

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ในการเขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว
 • มีความรู้ด้าน Social Network Facebook, Twiter

19 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์บรรณาธิการหนังสือ, นิตยสารด้านธุรกิจ
 • ผ่านงานบรรณาธิการสื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี

19 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • 5-year work experience in media
 • background of technology or ICT
 • Thai statement and press release writing.

19 hours ago

 

Applied
 • Digital Marketing Executive
 • Digital Marketing Specialist
 • Digital Marketing

18-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Multinational company
 • Tech Industries
 • Attractive Growth Prospects

17-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Social Media Manager | Facebook | LINE
 • Online Community Engagement
 • Social & Mobile Media

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Maintained to the highest editorial standards
 • lead and participate in content of magazine
 • Expert in business, finance and marketing fields

15-Aug-19

 

Applied
 • Best fit with freelance copywriter & translator
 • Self-adjustable working hours and 20 hours/week
 • Office located nearby MRT and BTS

14-Aug-19

 

Applied
 • News Editing
 • Online Editorial
 • Thai and English

14-Aug-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years in business development, Enterprise IT
 • Experience with digital content business
 • Experience with Enterprise IT

07-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Minimum of 5 years writing English
 • Bachelor or Master's Degree

05-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • USD 2000-2500/month
 • Proven experience in newspaper or magazine journal
 • Fluent in both written and spoken English

25-Jul-19

THB55k - 90k /month

Applied