• วางแผน content ให้กับทีมงานและลูกค้า
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • เขียน content ให้กับทีมงานและลูกค้า

25-May-20

 

Applied
  • Bachelor's Degree in Digital Communication
  • 5+ yrs of experience in communication as a writer
  • Have strong communication skills

18-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?