ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Argyll Scott Asia's banner
  Argyll Scott Asia's logo
  BangkokTHB 120K - 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Hands-on AWS services and tools
  • DevOps or SRE experience is requried
  • Terraform for Provision Infra is a must
  aCommerce Co., Ltd.'s banner
  aCommerce Co., Ltd.'s logo

  Key Account Executive

  aCommerce Co., Ltd.
  Bangkok
  • Associate KAM, FMCG, Apparel
  • Fashion, Electronics, Ecommerce
  • Account Management, Sales, Business Development