• ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร
  • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
  • ประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี

20-Sep-17

 

Applied
  • ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร
  • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
  • ประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี

20-Sep-17

 

Applied
  • Web Designer
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.