• เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้

26-Mar-20

 

Applied
  • Graphic,Graphic Designer
  • Mac OS, Adobe Illustrator, Photoshop, In Design
  • Design, create Brochure, POP, Leaflet, Catalog

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?