• เพศชาย - หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

2 hours ago

 

Applied
 • Male, Female Age 25-30 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 year in marketing, product marketing
 • Manage and cooperative work with media agency
 • Manage contents in company’s website

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารความคิดได้ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้างและอ่านแบบก่อสร้างได้
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวช ปวส.(ขึ้นไป) สาขาเทคนิคการเขียนแบบ

16-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil or Structural Engineer
 • 1-3 years’ experience in structural design
 • Initiative and quick learning

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกเเบบ ดีไซน์เนอร์ ออกเเบบเสื้อผ้า กางเกงใน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 - 5 ปี

13-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.