• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์/บริหาร
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำหรับงาน Graphic
  • ประสบการณ์ทางด้านถ่ายภาพเพื่อทำสื่อโฆษณาทางการตลาด

29-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?