• เพศชาย อายุ 25 ถึง 50 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ Design งานได้ดี
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านงาน Graphic Design

22-Aug-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขาออกแบบ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

21-Aug-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขาออกแบบ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.