• มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีประสบการณ์งานด้านวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  • วางแผนและดูแลงานออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

29-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?