• สามารถเลือกทำงานประจำที่กรุงเทพหรือราชบุรีได้
  • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop คล่อง
  • หากใช้โปรแกรม 3D Rhinoceros พิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?