• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

4 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

4 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • IT Digtial Strategy;IT consulting;Project Manager
 • IT Development;IT Governance;IT Operating Model
 • IT Management;PMP

4 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM DB2 หรือ Oracle Database

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

4 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • IT/Cyber Security Manager
 • IT security and policy
 • CISSP, CISM, CISA, GIAC

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in C#.Net, PL/SQL, SQL Server
 • Exp. in develop software for Manufacturin
 • Good English communication

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Software Business Analyst
 • Experienced in Software Solution Design
 • Health IT Solution background is preferable

18-Feb-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Oracle database server
 • PostgreSQL, Oracle, MySQL, AWS & GCP, Linux
 • Support operation incidents and changes

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Data Analysis
 • Business Intelligence
 • SQL

18-Feb-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • NetSuite
 • ERP
 • Consult

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Salesforce
 • Consult
 • Presale

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Java, C#, C#.Net, ASP Net Developer
 • Knowledge of System Analyst, Business Analyst
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

18-Feb-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Financial, Hotel
 • Familiar with Account Receivable, Account Payable
 • Problem solving, analytical skill

18-Feb-20

 

Applied
 • Data-Driven
 • Business Intelligence
 • MIS

18-Feb-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in NodeJS, VueJS
 • Experienced in leading software development team
 • Fluent in English is a MUST!

17-Feb-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

17-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's degree
 • Can write Oracle SQL
 • Experience developing in either Java, PHP, Ruby

17-Feb-20

 

Applied
 • 6 years experience in ERP Finance
 • Experience with Hyperion program is an advantage
 • Experience in coding with Java , .Net ,VB ,C#

17-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Big data analytics
 • SQL
 • Tableau,Power BI

17-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • 3 yrs' exp. in Oracle/SQL database administrator
 • Be a technical expertise for SQL database serve
 • Be a technical expertise for oracle database serve

16-Feb-20

 

Applied
 • Oracle EBS; O2C, P2P Functional parts
 • Strong English Communication
 • 7+ yrs exp in related field

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Project Management;Omnichanel; Project Manager
 • KPI Management;Process Improvement
 • Business Analyst

14-Feb-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent Package
 • Great working environment
 • Career Path

14-Feb-20

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Working experience in ETL
 • Experience in ODI, Business Object or data stage
 • Strong English communication skills

14-Feb-20

 

Applied
 • Knowledge in Service Management based on ITIL
 • Basic knowledge in Change, Incident, Problem
 • Have experiences in retails business

14-Feb-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • C# (asp.net), Visual Studio 2008, JSON, Jquery
 • Analyzing business/function.
 • Designing web application.

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • Can use Database, ORACLE, MS SQL
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

14-Feb-20

 

Applied
 • Java Developer, and JEE internals
 • Spring Framework, Databases, SQL and ORM tech
 • Sun Certified Java Developer

14-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Strong experiences in Javascript
 • Experiences in leading the team
 • Fluent in English is a MUST!

14-Feb-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Oracle database server
 • PostgreSQL, Oracle, MySQL, AWS & GCP, Linux
 • Support operation incidents and changes

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years for Senior Java Software Development
 • Experience in Node.JS
 • Design Database as needed. Databases

13-Feb-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied