• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

3 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

11 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • 6 years experience in ERP Finance
 • Experience with Hyperion program is an advantage
 • Experience in coding with Java , .Net ,VB ,C#

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • 3 yrs' exp. in Oracle/SQL database administrator
 • Be a technical expertise for SQL database serve
 • Be a technical expertise for oracle database serve

16-Feb-20

 

Applied
 • Oracle EBS; O2C, P2P Functional parts
 • Strong English Communication
 • 7+ yrs exp in related field

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Project Management;Omnichanel; Project Manager
 • KPI Management;Process Improvement
 • Business Analyst

14-Feb-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent Package
 • Great working environment
 • Career Path

14-Feb-20

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Working experience in ETL
 • Experience in ODI, Business Object or data stage
 • Strong English communication skills

14-Feb-20

 

Applied
 • Knowledge in Service Management based on ITIL
 • Basic knowledge in Change, Incident, Problem
 • Have experiences in retails business

14-Feb-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • Can use Database, ORACLE, MS SQL
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

14-Feb-20

 

Applied
 • Java Developer, and JEE internals
 • Spring Framework, Databases, SQL and ORM tech
 • Sun Certified Java Developer

14-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Strong experiences in Javascript
 • Experiences in leading the team
 • Fluent in English is a MUST!

14-Feb-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Oracle database server
 • PostgreSQL, Oracle, MySQL, AWS & GCP, Linux
 • Support operation incidents and changes

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years for Senior Java Software Development
 • Experience in Node.JS
 • Design Database as needed. Databases

13-Feb-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Maintain application service
 • Database (Ms SQL, Oracle)
 • Over 3 years experience in application support

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • At least 10 years’ experience
 • Strong knowledge in Design & Solution

13-Feb-20

 

Applied
 • Change Management;Project Management;
 • Change Consulting;Transformation
 • Project Life Cycle

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

13-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Digital Innovation;Project management;Platform
 • Business Process;IT Strategies;Business Process
 • E-Commerce;Vendor Management;Retails;Data

13-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Product Development; Product Technology
 • Platform development;Web Technology
 • Digital Strategy

13-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Oracle Retail;Retail implementation;
 • Retail Management System
 • Project Implementation

13-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 3 years in Business Analyst
 • Exp. in AS400 Core App
 • Financial business knowledge

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • SDLC
 • Application support
 • SQL

13-Feb-20

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ERP
 • SAP
 • Application

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Java, C#, .Net programmer
 • ERP , Financial Software
 • Technical consultant

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Programming C#,Java
 • Testing

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Sales
 • Account Manager
 • Technology

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 Years of experience
 • Have some knowledge of Database
 • Able to communicate in English

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • IT/Cyber Security Manager
 • IT security and policy
 • CISSP, CISM, CISA, GIAC

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied