• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

38 mins ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

38 mins ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Java / Hibernate / Spring / Struts / SQL / Oracle
 • Thai nationality
 • Developer / Software Engineer / Programmer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SQL
 • Minimum of 2 years experience in Business Analyst
 • Have Technical background

4 hours ago

 

Applied
 • Hands-on product owner exp with Agile method
 • Exp in Software Dev/ BA/ PM/ or PO
 • Knowledge of Demandware/ Hybris/ Magento

9 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • GTM (Go to market)
 • Share point online
 • EDI, TIBCO

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Robotic
 • Project Manager
 • Process Automation

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

15 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Strong in SQL Server & Oracle database
 • Strong in C#, VB.Ne
 • Good English communication

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขี้นโปรแกรมด้วยระบบ Oracle ได้
 • มีความรู้รอบด้านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

15 hours ago

 

Applied
 • IT Product Manager
 • Data Service
 • Close to BTS

15 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Knowledge of Java, C#, C#.Net, ASP Net Developer
 • Knowledge of System Analyst, Business Analyst
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

15 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Experience with Android software development
 • Experience in developing native apps for Android
 • Excellent troubleshooting skills

15 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ exp. with software architecture
 • Exp. in source code consolidation
 • Good English communication

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Solid Enterprise Data Service product development
 • Extensive exp in end-to-end product development
 • Having knowledge or background of Cloud

15 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 6 years of experience in SAP/FICO/SD
 • Good command in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Oracle EBS; O2C, P2P Functional parts
 • Strong English Communication
 • 7+ yrs exp in related field

17-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

17-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

16-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3-5 years of experience
 • Oracle Database

15-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

15-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • Experience banking and financial projects
 • Good knowledge of Big Data
 • Experience of Big Data Technologies such as Hadoop

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Service Management based on ITIL
 • Basic knowledge in Change, Incident, Problem
 • Have experiences in retails business

15-Nov-19

 

Applied
 • Passion to work with a huge number of data
 • Advance in MS Excel&familiar with SAP,BW is prefer
 • Collaboration, team player, accommodating

15-Nov-19

 

Applied
 • Change Management;Project Management;
 • Change Consulting;Transformation
 • Project Life Cycle

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 6 years experience in ERP Finance
 • Experience with Hyperion program is an advantage
 • Experience in coding with Java , .Net ,VB ,C#

15-Nov-19

 

Applied
 • 3 years experience in ERP Finance
 • Experience with Hyperion program is an advantage
 • Experience in coding with Java , .Net ,VB ,C#

15-Nov-19

 

Applied
 • ACL , IDEA(Audit Program)
 • Database Developer
 • Data Analytics

15-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • C# . NET, SQL, Crystal Report, Relational Database
 • Programmer, Software / Web Developer
 • Database Design

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • At least 10 years’ experience
 • Strong knowledge in Design & Solution

14-Nov-19

 

Applied
 • Guest Solution; Digital Solution
 • Chanel Development; Hotel;Hospitality
 • Sales Management

14-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • At least 2 years’ experience in Implementation
 • Ability to work under dynamic environment

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 3-5 years experience
 • Good knowledge of Oracle Developer Tools

14-Nov-19

 

Applied
 • Good knowledge in Oracle eBusiness Suite version
 • Basic knowledge in Oracle PL/SQL commands
 • IT methodology / Development Processes / Standards

14-Nov-19

 

Applied
 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

14-Nov-19

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Digital Transformation;Project Management
 • Insfrastructure, Network
 • People Management

14-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Software Development
 • Scrum Master, Project Leader
 • Bank, Financial

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Application Architect;Financial Product
 • UML;Core Banking
 • Financial service;Waterfall

14-Nov-19

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied