• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

6 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Minimum of 3 years experience
 • Experienced in using GoLang
 • Able to work independently

14 hours ago

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

14 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Tibero Database,Oracle Database,SQL Database
 • operating system, e.g. Windows, Unix, Linux
 • query language (SQL), e.g. SQL

14 hours ago

 

Applied
 • Docker, Kubernetes.
 • VMware, OpenStack or public cloud
 • Design and architect cloud for application

14 hours ago

 

Applied
 • 2-3 year of experience with Data Analysis
 • background from oil & gas industry.
 • Computer Science, Engineering

14 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Hyperion product family
 • VBA, SQL and Python experience
 • Corporate accounting experience

14 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • PHP, NodeJs, React
 • 1-2 Yrs Experience in Full Stack
 • MRT Sutthisan

05-Aug-20

 

Applied
 • Database Administrator
 • Oracle database, SQL database
 • Power BI, SSAS

05-Aug-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

05-Aug-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

05-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Data Roadmap
 • Data Driven
 • Data Strategies

05-Aug-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Great Career Advancement
 • Exciting & Dynamic Organisation
 • Competitive Remuneration Packages

05-Aug-20

THB55k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Good knowledge in ER, UML and UI Wireframing
 • Knowledge in coding with Java or .Net
 • Good English communication

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

05-Aug-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

05-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

05-Aug-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

05-Aug-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

04-Aug-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

04-Aug-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Product Management
 • Business Development
 • Strategy

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Global Business Organization
 • Database Management
 • Attractive Benefits

04-Aug-20

 

Applied
 • MIS
 • Database Management
 • Data Governance

04-Aug-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

04-Aug-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Global Organization
 • Head of Data Engineer & Architecture
 • Attractive Benefits

04-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

04-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Product Owner (Retail System)
 • POS, Touchpoint, Loyalty system, CRM, e-Commerce
 • Good English

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • Can use Database, ORACLE, MS SQL
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

03-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Product Owner;Product Manager; Product Development
 • Project Manager;Product Design
 • Software Product;Online Product

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong in AWS Admin
 • implementing cloud solutions on AWS
 • Good command in English

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • JAVA / J2EE development
 • Frontend with Angular
 • Good command in English

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Aug-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • 2-5 years experience
 • Strong knowledge of .NET web framework or Angular
 • Location : BTS Phloen Chit

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บไซด์
 • ASP, ASP.NET ,C#.net ,SQL Server
 • Skill Required C# .Net Framework & OOP MVC

03-Aug-20

 

Applied
 • SAP SD; SAP Solution; SAP Integrated
 • SAP Control
 • SAP Consulting

03-Aug-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

03-Aug-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • 4+yrs in IT Business Analyst, or IT filed
 • Degree of computer engineer, science, IT
 • Age is between 28- 33 Years old, Good in English

02-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • IP core
 • Telecom
 • Switch Routers, Firewalls, IP services

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • PMO
 • Project Manager
 • core banking

31-Jul-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

31-Jul-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

31-Jul-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Jul-20

THB35k - 70k /month

Applied