• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Knowledge in Service Management based on ITIL
 • Basic knowledge in Change, Incident, Problem
 • Have experiences in retails business

23 hours ago

 

Applied
 • RDBMS itself, e.g. Oracle Database
 • operating system, e.g. Windows, Unix, Linux
 • query language (SQL), e.g. SQL

24-Jan-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

24-Jan-20

THB35k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Strong experiences in Javascript
 • Experiences in leading the team
 • Fluent in English is a MUST!

24-Jan-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ years of experience creating web application
 • Experience of C# and ASP. NET, Java Script, HTML
 • Experience of SQL Server (SQL 2008) or above

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ERP Project Implementation
 • Project Manager, ERP, EAM
 • Mobile office, flexible, On-site

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

24-Jan-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • A fast growing deep health tech startup
 • Great learning environment for whom likes to learn
 • If your passion is to help others in needs

24-Jan-20

 

Applied
 • ออกแบบ และพัฒนา Web-based application
 • มีประสบการณ์ ASP.NET อย่างน้อย 1 ปี
 • เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server

24-Jan-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • B.I. Analyst
 • Customer Service Support
 • Corporate Performance Management solutions

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

24-Jan-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 3-5 years experience
 • Good knowledge of Oracle Developer Tools

24-Jan-20

 

Applied
 • Good knowledge in Oracle eBusiness Suite version
 • Basic knowledge in Oracle PL/SQL commands
 • IT methodology / Development Processes / Standards

24-Jan-20

 

Applied
 • 6 years experience in ERP Finance
 • Experience with Hyperion program is an advantage
 • Experience in coding with Java , .Net ,VB ,C#

24-Jan-20

 

Applied
 • 3 years experience in ERP Finance
 • Experience with Hyperion program is an advantage
 • Experience in coding with Java , .Net ,VB ,C#

24-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

24-Jan-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Good Career progression!!
 • Public Company, Good Welfare
 • Good Salary Package!!

24-Jan-20

THB45k - 120k /month

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

24-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM DB2 หรือ Oracle Database

24-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

23-Jan-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

23-Jan-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Sales
 • Account Manager
 • Technology

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Business Intelligence working with Cognos and TM1
 • 5+ Years’ experience with BI, Cognos, TM1
 • Chance to get a fast step to management levels

23-Jan-20

THB70k - 90k /month

Applied
 • Data Scientist
 • Data Engineer
 • Data analytic

23-Jan-20

Above THB90k /month

Applied
 • Bachelor, Master Degree in Computer Science
 • 1-3 or more years of IT experience required
 • มีพื้นฐาน HTML, PHP, SQL

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

23-Jan-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

23-Jan-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • SAP SD; SAP Solution; SAP Integrated
 • SAP Control
 • SAP Consulting

23-Jan-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Computer Science, Information Systems
 • Data
 • communication skills on both Thai and English

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 25 years old
 • 1 years experience
 • Thai nationality only

23-Jan-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • IoT
 • Business Development
 • Government and Corporate

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

23-Jan-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

23-Jan-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Computer Engineer, Computer Science, MIS, AIS, IT
 • Consulting, Enterprise software implementation
 • Data management, ETL, SQL, Budgeting planning

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Great working environment
 • Flexible working hours
 • Competitive package

23-Jan-20

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • เขียน SQL ผ่าน Database, Hadoop ได้
 • Implement Reporting/BI Tool หรือ SharePoint
 • มีประสบการณ์ Programming เบื้องต้น

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

22-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • data analysis, ETL, datamart, BigData,BI Reporting
 • Computer Engineering/Science, Applied Statistic,IT
 • Oracle, SQL, UNIX, Shell Script, R, Phyton, Hadoop

22-Jan-20

 

Applied
 • 2+ years for Senior Java Software Development
 • Experience in Node.JS
 • Design Database as needed. Databases

22-Jan-20

 

Applied
 • Digital; eCommerce; Project Management
 • Digital Solution; CRM;ERP
 • People Management

22-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Project management;ERP;Vendor Management
 • Business Process Design;System Integration
 • SAP Operation; IT Solution

22-Jan-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • iOS or Android Developer
 • mobile applications
 • Swift, Objective C, and/or Java Android platform,

22-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

22-Jan-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Jan-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Global Leading Digital Media Company
 • 2+ Yrs DBA (MySQL, NoSQL) & in Linux Environment
 • Career Growth With Attractive Benefits

22-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • At least 10 years’ experience
 • Strong knowledge in Design & Solution

22-Jan-20

 

Applied
 • Work W/ Leading IT Hardware/Software Distributor
 • Min 3 Yrs Exp in DBA (MS-SQL) & Technical Support
 • Career Growth With Attractive Benefits

22-Jan-20

 

Applied