• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

25 mins ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in information system
 • 2 years of experience as a System Analyst
 • Good command of spoken and written English

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong experiences in Javascript
 • Experiences in leading the team
 • Fluent in English is a MUST!

25 mins ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent Package
 • Great working environment
 • Career Path

26 mins ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Competative Salary Package
 • Career advancement in Data Engineer Position
 • Great and challenging opportunity

26 mins ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

26 mins ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Experience in IT system infrastructure
 • ๊Understanding Bigdata concepts
 • Payment and financial experience are a plus

26 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

27 mins ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • J2EE, JSP, Resful, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Angularjs Framework, Oracle, iOS
 • Min 1 yr with challenge enterprise project

27 mins ago

 

Applied
 • 2+ years for Senior Java Software Development
 • Experience in Node.JS
 • Design Database as needed. Databases

27 mins ago

 

Applied
 • Knowledge of database architecture and design
 • Good Skills in Relational Database, software Desig
 • Demonstrable Software Development experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of IT team management
 • Broad knowledge of IT knowledge and concept
 • Good at IT support, maintenance i.e. incedent,

11 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Deep Exp. in SAP Functional (SAP MM)
 • Exp.in any of FI, CO, SD will be advantage
 • Good Command in English (reading & writing)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Java / Hibernate / Spring / Struts / SQL / Oracle
 • Thai nationality
 • Developer / Software Engineer / Programmer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SQL
 • Minimum of 2 years experience in Business Analyst
 • Have Technical background

15 hours ago

 

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering
 • Have 2 -5 years’ experience in system and database
 • Good understanding of database backup procedures.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Hands-on product owner exp with Agile method
 • Exp in Software Dev/ BA/ PM/ or PO
 • Knowledge of Demandware/ Hybris/ Magento

21 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • GTM (Go to market)
 • Share point online
 • EDI, TIBCO

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Robotic
 • Project Manager
 • Process Automation

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • Strong in SQL Server & Oracle database
 • Strong in C#, VB.Ne
 • Good English communication

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ขี้นโปรแกรมด้วยระบบ Oracle ได้
 • มีความรู้รอบด้านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

18-Nov-19

 

Applied
 • C#.NET, VB.NET, Java, Database SQL
 • Computer Science, Computer Engineering
 • Software Development, Programming

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • IT Product Manager
 • Data Service
 • Close to BTS

18-Nov-19

THB90k - 160k /month

Applied
 • Knowledge of Java, C#, C#.Net, ASP Net Developer
 • Knowledge of System Analyst, Business Analyst
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

18-Nov-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Experience with Android software development
 • Experience in developing native apps for Android
 • Excellent troubleshooting skills

18-Nov-19

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ exp. with software architecture
 • Exp. in source code consolidation
 • Good English communication

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Solid Enterprise Data Service product development
 • Extensive exp in end-to-end product development
 • Having knowledge or background of Cloud

18-Nov-19

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 6 years of experience in SAP/FICO/SD
 • Good command in English

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Database Backup, Index and Statistics Maintenance
 • Security and Network Configuration Knowledge
 • Capable to Test and Evaluate New Technology

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Oracle EBS; O2C, P2P Functional parts
 • Strong English Communication
 • 7+ yrs exp in related field

17-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

17-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

16-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3-5 years of experience
 • Oracle Database

15-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

15-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • Experience banking and financial projects
 • Good knowledge of Big Data
 • Experience of Big Data Technologies such as Hadoop

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Service Management based on ITIL
 • Basic knowledge in Change, Incident, Problem
 • Have experiences in retails business

15-Nov-19

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application
 • รวบสามารถเขียนโปรแกรม HTMLS . CSS3 , JAVASCRIPT

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Passion to work with a huge number of data
 • Advance in MS Excel&familiar with SAP,BW is prefer
 • Collaboration, team player, accommodating

15-Nov-19

 

Applied
 • Change Management;Project Management;
 • Change Consulting;Transformation
 • Project Life Cycle

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 6 years experience in ERP Finance
 • Experience with Hyperion program is an advantage
 • Experience in coding with Java , .Net ,VB ,C#

15-Nov-19

 

Applied