• เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22-35 ปี
  • สำเร็จ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย - ป.ตรี
  • รู้จักเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เ

20-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี Computer Science / IT
  • มีความรู้ภาษา HTML, HTML5, Javascript, CSS
  • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress หรือ CMS ต่างๆ

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.