• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

2 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

2 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3-5 years of experience
 • Oracle Database

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

15 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience banking and financial projects
 • Good knowledge of Big Data
 • Experience of Big Data Technologies such as Hadoop

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • RDBMS
 • object oriented programming
 • T-SQL Programmer

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Experience in C# .Net Web application development
 • Experience in API Restful Service

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • RDBMS
 • object oriented programming
 • T-SQL Programmer

16 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะภาษา JAVA หรือ Kotlin
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Source Control (git)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน เเละละเอียดรอบคอบ

16 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in Service Management based on ITIL
 • Basic knowledge in Change, Incident, Problem
 • Have experiences in retails business

21 hours ago

 

Applied
 • Web App. Development using ReactJS and NodeJS
 • Develop ERP & startup Project
 • Design Database, Infrastructure. Database API

15-Nov-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Passion to work with a huge number of data
 • Advance in MS Excel&familiar with SAP,BW is prefer
 • Collaboration, team player, accommodating

15-Nov-19

 

Applied
 • Change Management;Project Management;
 • Change Consulting;Transformation
 • Project Life Cycle

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 6 years experience in ERP Finance
 • Experience with Hyperion program is an advantage
 • Experience in coding with Java , .Net ,VB ,C#

15-Nov-19

 

Applied
 • 3 years experience in ERP Finance
 • Experience with Hyperion program is an advantage
 • Experience in coding with Java , .Net ,VB ,C#

15-Nov-19

 

Applied
 • ACL , IDEA(Audit Program)
 • Database Developer
 • Data Analytics

15-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • C# . NET, SQL, Crystal Report, Relational Database
 • Programmer, Software / Web Developer
 • Database Design

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • At least 10 years’ experience
 • Strong knowledge in Design & Solution

14-Nov-19

 

Applied
 • Guest Solution; Digital Solution
 • Chanel Development; Hotel;Hospitality
 • Sales Management

14-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • At least 2 years’ experience in Implementation
 • Ability to work under dynamic environment

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • At least 3-5 years experience
 • Good knowledge of Oracle Developer Tools

14-Nov-19

 

Applied
 • Good knowledge in Oracle eBusiness Suite version
 • Basic knowledge in Oracle PL/SQL commands
 • IT methodology / Development Processes / Standards

14-Nov-19

 

Applied
 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

14-Nov-19

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Digital Transformation;Project Management
 • Insfrastructure, Network
 • People Management

14-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Software Development
 • Scrum Master, Project Leader
 • Bank, Financial

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Application Architect;Financial Product
 • UML;Core Banking
 • Financial service;Waterfall

14-Nov-19

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • BI Developer
 • Understand Database management system
 • Analytical and problem solving aptitude

13-Nov-19

 

Applied
 • Product Development; Product Technology
 • Platform development;Web Technology
 • Digital Strategy

13-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Mobile Developer
 • Developer Application
 • Android software development

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • App Store Operation Manager
 • Mobile Game Online Marketing
 • Digital marketing

13-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • Develop Microservices CI/CD pipeline
 • IT Banking Industry / Financial Services
 • Good English Communication Skills

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Nov-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Strong experiences in Javascript
 • Experiences in leading the team
 • Fluent in English is a MUST!

12-Nov-19

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Competative Salary Package
 • Career advancement in Data Engineer Position
 • Great and challenging opportunity

12-Nov-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent Package
 • Great working environment
 • Career Path

12-Nov-19

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Software Development; UX/UI; Digital Developmemt
 • Digital Solution; API; Digital Channel
 • Agile Methodology; Solution Architect

12-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied