• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Sep-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Sep-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • 2-3 year of experience with Data Analysis
 • background from oil & gas industry.
 • Computer Science, Engineering

14-Sep-20

 

Applied
 • Project Manager, System Analyst
 • DBMS, SQL, Business Analyst, Data Model
 • Data Warehouse, ETL, BI, Google Cloud/AWS Cloud

14-Sep-20

 

Applied
 • Java Developer, and JEE internals
 • Spring Framework, Databases, SQL and ORM tech
 • Sun Certified Java Developer

14-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Hyperion product family
 • VBA, SQL and Python experience
 • Corporate accounting experience

14-Sep-20

 

Applied
 • Minimum 5 years of System/ Solution Design
 • Hands-on exp in Cloud Integration, Products
 • Good English communication

14-Sep-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum of 3 years experience
 • Experienced in using GoLang
 • Able to work independently

14-Sep-20

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Sep-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Sep-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • SQL database, Oracle, Oracle Cloud
 • Presales, technical knowledge
 • RAC, Partition, Dataguard, Exadata, Compression,

14-Sep-20

 

Applied
 • Data, Kafka, streaming, CI/CD, GIT, GitHub
 • Work from anywhere
 • Fresh graduates are welcome

14-Sep-20

 

Applied
 • เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บไซด์
 • ASP, ASP.NET ,C#.net ,SQL Server
 • Skill Required C# .Net Framework & OOP MVC

14-Sep-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Sep-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Sep-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • data analytics
 • Data management
 • Data warehouse

11-Sep-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

11-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3 years of experience in software development
 • Serve as focal point of customers

11-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Big Data
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Data Enginer
 • การทำงานอยู่แนวรถไฟฟ้า

10-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Data Analytics
 • CRM
 • Salesforce Marketing

09-Sep-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน DBA ปี
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

09-Sep-20

 

Applied
 • Oracle Database,SQL Database
 • ทำงานอยู่แนวรถไฟฟ้า
 • Databse Admin

09-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Tibero Database,Oracle Database,SQL Database
 • operating system, e.g. Windows, Unix, Linux
 • query language (SQL), e.g. SQL

09-Sep-20

 

Applied
 • 4+yrs in IT Business Analyst, or IT filed
 • Degree of computer engineer, IT
 • Age is between 28- 33 Years old, Good in English

09-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Azure, AWS, GCP, etc.
 • Windows and/or Linux Skills
 • Certification in Microsoft Azure

08-Sep-20

 

Applied