• ปริญญาตรี Computer Science / IT
  • มีความรู้ภาษา HTML, HTML5, Javascript, CSS
  • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress หรือ CMS ต่างๆ

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.