• ประสบการณ์ทำงานทางด้าน IT 7-10 ปี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ปฎิบัติการงานที่สาขาบางปะกง อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

22-Jan-20

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?