• มีความรู้ด้าน SD,MM,PP,FI,CO
  • มีความรู้เรื่องระบบ SAP เป็นอย่างดี
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
  • Business Intelligence Developer / Programmer
  • Statistics/Mathematics/Computer Science/IT
  • Fresh Graduates Welcomed

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • สามารถใช้ Excel คล่อง ( ใช้สูตรได้ )
  • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล Access
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.