• มีทักษะภาษา JAVA หรือ Kotlin
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Source Control (git)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน เเละละเอียดรอบคอบ

02-Jul-20

 

Applied
 • 4+yrs in IT Business Analyst, or IT filed
 • Degree of computer engineer, science, IT
 • Age is between 28- 33 Years old, Good in English

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in PHP developer and API Integration
 • Familiar with Magento
 • Good command in English

02-Jul-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

02-Jul-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

02-Jul-20

THB45k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

02-Jul-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Minimum of 3 years experience
 • Experienced in using GoLang
 • Able to work independently

02-Jul-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

01-Jul-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • data security
 • enterprise data management
 • data management

30-Jun-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Hands-on 5 years of IT security operation
 • Having exp in IT Risk, Pentest, VA is beneficial
 • Good knowledge of ISO 27001, COBIT

30-Jun-20

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in coding, back end computing
 • Experience in Back End and programming
 • Have skills is Google Cloud Platform

30-Jun-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

30-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

30-Jun-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Infrastructure; Devops; Cloud
 • IT Operation; IT Support
 • Microsoft 365; People Management

29-Jun-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Infrastructure; Devops; Cloud
 • IT Operation; IT Support
 • Microsoft 365; People Management

29-Jun-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Project Manager
 • Technology
 • Service Provider

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

29-Jun-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Product Owner;Product Manager; Product Development
 • Project Manager;Product Design
 • Software Product;Online Product

25-Jun-20

Salary negotiable

Applied