• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วย PHP หรือ VB.NET
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล

22 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male / Female, age 22-30 years.
 • development software or website
 • Familiar with ASP, ASP.NET, Visual Basic

22-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ Server
 • Automotive Industry
 • SAP

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good communication in English
 • Bachelor Degree in Computer Engineer or related
 • Responsible for the interface of databases

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.