Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 118 jobs
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s banner
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ให้บริการและแนะนำลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์ซ่อม
  • ขับรถยนต์ได้
  • ศูนย์บริการ
  Mainfreight Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Customs Clearance - Customer Service

  Mainfreight Logistics (Thailand) Co., Ltd.
  Bangkok
  • ให้คำปรึกษาการให้บริการขออนุญาตและพิธีการศุลกากร
  • ติดต่อประสานงาน และวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
  • มีความรู้ความเข้าใจในพิธีการทั้งนำเข้า/ส่งออก
  Amorepacific (Thailand) Limited's banner
  Amorepacific (Thailand) Limited's logo

  Makeup Artist

  Amorepacific (Thailand) Limited
  Bangkok
  • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์และความกระตือรือร้น
  • ประสบการณ์การขายหรือการเป็นหัวหน้างาน 3-5 ปี
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม
  Amorepacific (Thailand) Limited's banner
  Amorepacific (Thailand) Limited's logo

  Beauty Advisor

  Amorepacific (Thailand) Limited
  Bangkok
  • ให้บริการที่ดีเลิศและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า
  • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย
  • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์และความกระตือรือร้น
  Next