• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทัษะการประสานงาน การ Co งานที่ดี
 • วางแผนการทำงานเป็น มีเป้าหมายชัดเจน

22 hours ago

 

Applied
 • Sales Supervisor in Medical Instruments
 • Has Good Benefits
 • Strong Presentation Skills

28-May-20

 

Applied
 • IT
 • IT Support
 • Customer Services

25-May-20

 

Applied
 • Very Good Sales Skills
 • High Leadership Skills
 • Experienced in B2C is a Must

25-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ , บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านงานนำเข้า-ส่งออก
 • ประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

14-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Dealer in NorthEastern Area
 • Degree in Agricultural Machinery or Any Related
 • Have at least 4 Yrs of Experience in Tractors

14-May-20

 

Applied
 • operation supervisor
 • KPI monitoring
 • solving problem

14-May-20

Salary negotiable

Applied