• วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

9 hours ago

 

Applied
 • Industrial Crane industry
 • Industrial product
 • ICP; Utilize CRM tools

15-Aug-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับประโยควิชาชีพจนถึงระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฎิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
 • มีความอดทนอดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ

15-Aug-17

 

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.