• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ

17-Aug-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

16-Aug-17

 

Applied
 • ดูแล บริหาร จัดการทีมช่างซ่อมบำรุง
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.