• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • รักงานด้านบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

19-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?