• ประสบการณ์ด้านผู้จัดการการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • การจัดทำ Cashflow , การวางแผนรับ - จ่ายเงิน
 • ดูแลควบคุมติดตาม ติดต่อ เจรจาลูกหนี้,เจ้าหนี้

27 mins ago

 

Applied
 • Multinational Company
 • Fast-growing career path
 • Center Bangkok Location

23 hours ago

 

Applied
 • Control collection team, create strategy
 • Review billing and control accounting receivable
 • Debt collection, timing, bank statement

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Banking Business
 • Fraud Monitoring
 • e-payment

01-Jun-20

 

Applied
 • 6+ years experience as Credit Analyst
 • Experience of management
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Economics

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Credit Administration Manager, Team management
 • A well-known automobile leasing company
 • 5 working days, Good welfare & benefits, BTS

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Manager/Senior Manager Level Role
 • International Company
 • Hire Purchase/Auto Leasing Industry

28-May-20

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล, นำเสนอรายงาน, ออกแบบรายงาน
 • MIS, Data Analysist, Sales Performance Report
 • Excel Expert, Presentation Skill, Analitical Skill

26-May-20

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied