• เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 30-40 ปี
  • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Express, Microsoft Word-Excel

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.