• มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
  • วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร

4 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Internal Audit
  • External Audit
  • Electronic Manufacturer

18-Feb-20

THB25k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?