• คิดราคาต้นทุนทั้งหมดของโรงแรม
  • ควบคุมและดูแลความถูกต้องของข้อมูลระบบ Inventory
  • ประสบการณ์งานด้านการทำต้นทุนมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.