• เพศหญิงอายุ 25-35 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารการวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารของทางบัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Taking care for maintenance payment
 • Verify and understand type of Leasing

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduate in Finance
 • Complete the annual credit line review
 • Must be able to perform well under pressure

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • ีมีประสบการณ์ทางสถาบันการเงิน 5 ปี ขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 15 years of experience in finance
 • Good knowledge of accounting theories, principles

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female age not over 30 Bachelor in Accounting
 • 0-3 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

17-Aug-17

 

Applied
 • Financial performance
 • Yearly audit
 • GL

17-Aug-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

17-Aug-17

 

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

17-Aug-17

 

Applied
 • CPA License
 • Sarbanes-Oxley and US GAAP
 • SAP, Hyperion experience

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

16-Aug-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Income tax

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency in English.
 • At least 3 years experience in accounting
 • Process purchase requisitions, invoices, expenses

16-Aug-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior accountant job
 • Instruments manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial controller Job
 • Manufacturing industry
 • Job in Bangkok, Thailand

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in project cost control.
 • Able to work in a fast-paced and deadline-driven
 • Fluent in written and spoken English

15-Aug-17

 

Applied
 • Being responsible for all accounting functions
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • At least 10 years of experience in finance

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in big and growing company
 • work in the company which provide a good benefit
 • to contribute to your skill as internal control

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory report
 • Financial reporting
 • BOT

14-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality, age 35 – 45
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Proven managerial experience in a collections

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • Chemical industry
 • Job in Bangkok, Thailand

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Global electronics company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • oversee all finance & accounting's activities,plan
 • To ensure acc meet deadline and internal control
 • Manage company's budgets for accounting, control

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งระบบ
 • ปิดงบบัญชีประจำปี

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.