• ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • เป็นบริษัทผลิตและส่งออกผลไม้กระป๋อง

2 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • FP&A
 • Budgeting & forecasting
 • Business/Management Reporting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory
 • Accounting
 • Report

11 hours ago

 

Applied
 • Senior Finance Officer/เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance
 • working experience in Accounting, Finance

14 hours ago

 

Applied
 • Degree in finance/accounting/management/economics
 • 5-8 years exp including 2 years in management
 • CPA, SAP or ERP skill is preferable

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree in any filed
 • Support Cost Planning Business Plan
 • TOEIC 500

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 10 years of working experience in an organization
 • Excellent knowledge of accounting and taxation

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years of experience in management
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance/Accountancy
 • Perform GL Journal entry to Formula system
 • Check AP reconciliation and aging report

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

15 hours ago

 

Applied
 • บัญชี การเงิน / พนักงานประจำ
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานที่อาคาร เจเพรส ถนนนางลิ้นจี่

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

06-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

06-Jul-20

 

Applied
 • Tax management, Advisory, BOI, Fluent in English
 • Salary 50-70K, having driving license
 • Working at BTS Chongnonsi, can travel

06-Jul-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุม/ติดตามหนี้ต่างประเทศ
 • จัดทำ invoice จ่ายต่างประเทศ
 • ควบคุมดูแลออกเอกสารการขาย

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

06-Jul-20

 

Applied
 • บัญชี การเงิน / พนักงานประจำ
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานที่อาคาร เจเพรส ถนนนางลิ้นจี่

06-Jul-20

 

Applied
 • At least 3-6 years experiences in accounting
 • Detail support F/S for monthly and yearly.
 • Good command in English and computer literacy

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of Credit Controller + Good English Skill
 • 3 years of Manager Level in Credit Control or AR
 • Degree in Accounting or Finance

06-Jul-20

 

Applied
 • บัญชี การเงิน / พนักงานประจำ
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานที่อาคาร เจเพรส ถนนนางลิ้นจี่

06-Jul-20

 

Applied
 • จัดทำงบบัญชีและการเงิน
 • จัดทำรายละเอียดงบบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบงบประมาณ

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานและการบันทึกบัญชี
 • มีทักษะในการใช้ Computer MS Office และ Program

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Age between 38 - 45 years old/ Strong English
 • 10+ yrs exp in Accounting and Finance field
 • 5+yrs exp from Retail Business is preferred

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีลูกหนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of experience
 • Bachelor's degree in Accounting or financial
 • Able to handle English email and report

06-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

06-Jul-20

 

Applied
 • บัญชี การเงิน / พนักงานประจำ
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานที่อาคาร เจเพรส ถนนนางลิ้นจี่

06-Jul-20

 

Applied
 • บัญชี การเงิน / พนักงานประจำ
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานที่อาคาร เจเพรส ถนนนางลิ้นจี่

05-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

05-Jul-20

 

Applied
 • Computer literacy in Ms excel, Ms word.
 • Bachelor Degree in Accounting field
 • Full time job

05-Jul-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • บัญชี การเงิน / พนักงานประจำ
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานที่อาคาร เจเพรส ถนนนางลิ้นจี่

05-Jul-20

 

Applied