• มีประสบการณ์ด้านการบัญชีระบบต้นทุน
 • ปริญญาตรี(หรือสูงกว่า) สาขา บัญชี
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม, มีมนุษย์สัมพันธ์

10 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 3mths, Med&Health Ins, Prvd F,Trans, Meal
 • Global Electronics Device Manufacturing
 • Exp. in 7 yrs. in Manufacturing Japanese Company

19-Aug-17

 

Applied
 • กำหนดและดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อ
 • จัดการและดำเนินการฟ้องร้องต่อลูกหนี้
 • ติดตามและควบคุมดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหา

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.