• ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์งานทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
 • ด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
 • Cost accounting experience
 • Manufacturing experience is advantage
 • SAP

16-Aug-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • To support the factory cost of current model
 • Estimated cost of next model for other maker.
 • Good Communication skills and relationship.

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Preferable in Leasing business
 • Strong in internal control and strong leadership
 • Experience at least 10 years in related function

15-Aug-17

 

Applied
 • At least 5 years experiences in credit control
 • Target oriented
 • Strong analysis - Problem Solving -

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • At least 3 years experience in cost accounting.
 • Cost accounting duty also

14-Aug-17

 

Applied
 • Cost Accounting
 • Manufacturing Accounting
 • Assistant Accounting Manager

14-Aug-17

 

Applied
 • Aged between 35 - 40 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Good communication and problem solving skills

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.