• ปริญญาตรี ด้านการเงิน,เศรษฐศาสตร์
  • งบประมาณ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

19 hours ago

 

Applied
  • Internal Audit
  • Audit evaluation internal control system
  • provide general consultant on control activities

15-Aug-17

 

Applied
  • มีความรู้ระบบบัญชีโรงงานประเภทอุตสหกรรมส่งออก
  • มีประสบการณ์ในการบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความละเอียด รอบคอบ

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.