• ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • Finance company
 • CPA license

21 hours ago

 

Applied
 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking & Corporate Banking
 • Financial Institutions

19-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

19-Aug-17

 

Applied
 • MBA in Finance or related filed.
 • 5 years of direct experience in lending business
 • Proficient in English i.e. writing, reading, speak

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit risk assessment rating
 • Meaningful comment to all party on credit analysis
 • Monitor transaction to reduce overdue credit

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance
 • 2-5 yrs in credit analysis, corporate finance
 • Highly organized, proactive, dynamic

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience 3-5 y of experiences in cost accounting
 • Bachelor Degree in Cost Accounting / Finance
 • Good command of spoken and written English

18-Aug-17

 

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินและเครดิตลูกค้า SME
 • สนับสนุนกระบวนการทำงาน ด้านการบริหารความสัมพันธ์
 • จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Finance
 • Machine Leasing business, Hire Purchase
 • Credit Analysis

17-Aug-17

 

Applied
 • Cash Operation
 • Cash Management
 • Operation

17-Aug-17

 

Applied
 • Credit Collection
 • Risk Management
 • Credit Analyst

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Leasing/Hire-Purchase/Factoring
 • Expert in Agreement details/credit approval con.
 • Handle maintenance payment and payment to dealer

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • degree of Economics / Business / Finance
 • 5 years of experiences in Risk Management field
 • Strong knowledge analytical skill

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • Credit analysis
 • Risk management

16-Aug-17

 

Applied
 • Credit analysis
 • Leasing, Banking
 • Financial

16-Aug-17

 

Applied
 • Investment banking
 • Securities
 • Corporate Finance

16-Aug-17

 

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

15-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good communication and presentation English
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • 5 years experiences in Financial market

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

15-Aug-17

 

Applied
 • Fast track career program
 • 3 years working experience
 • No banking experience required

15-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

15-Aug-17

 

Applied
 • Project Controller, International Finance
 • Project Management, controller
 • Good Command of English

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.