• ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Visual Communications, Graphic Design
 • Illustrator,Photoshop,Dreamweaver,Acrobat Indesign
 • famous publishing company

13-Aug-20

 

Applied
 • Develop and deliver boundary pushing concepts.
 • User flow diagrams
 • Personas

11-Aug-20

 

Applied
 • Computer skill in Ms Office and Photoshop/AI
 • minimum 1 years in a marketing role
 • Good Command in English

11-Aug-20

THB16k - 30k /month

Applied
 • Social media marketing
 • Thinking and Creative skill
 • Can communicate with English

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?