• สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect , Photoshop
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม adobe Premier Pro
  • หาสามารถใช้โปรแกรม Davinci

13 hours ago

 

Applied
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรร ชอบทำสิ่งใหม่
  • สามารถทำงานได้อย่างมีความรับผิดชอบ รวดเร็ว
  • สามารถ Present งานได้

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.