• ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • Visual Communications, Graphic Design
 • Illustrator,Photoshop,Dreamweaver,Acrobat Indesign
 • famous publishing company

13-Aug-20

 

Applied
 • User interface design
 • Experience in designing iOS/Android apps
 • Enthusiasm for an iterative design process

12-Aug-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Production experience in short-form media
 • Passion for technology, media and music
 • Proven track record of producing and delivering

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Develop and deliver boundary pushing concepts.
 • User flow diagrams
 • Personas

11-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Computer skill in Ms Office and Photoshop/AI
 • minimum 1 years in a marketing role
 • Good Command in English

11-Aug-20

THB16k - 30k /month

Applied
 • Opportunity in top health media portal
 • Competitive salary and health insurance
 • Central location 1 minute away from BTS Nana

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Social media marketing
 • Thinking and Creative skill
 • Can communicate with English

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied