• สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดและความต้องการ
  • ควบคุมดูแลกระบวนการออกแบบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

22-Oct-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?