• เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • สมัครพร้อมแนบ Protflio ผลงานที่เคยทำ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงาน Event Production อย่างน้อย 3 ปี
 • สวัสดิการ ประกันสังคม

28-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โฆษณา หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีความรู้ในงานโฆษณาและออกแบบ
 • มีทักษะในการทำ Power Point ได้อย่างสวยงาม

28-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานบริษัทเกม
 • ทำงานนนทบุรี
 • สวัสดิการดี

26-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?