• เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
  • สมัครพร้อมแนบ Protflio ผลงานที่เคยทำ
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

20 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงาน Event Production อย่างน้อย 3 ปี
  • สวัสดิการ ประกันสังคม

28-Oct-20

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โฆษณา หรือสาขาที่เกียวข้อง
  • มีความรู้ในงานโฆษณาและออกแบบ
  • มีทักษะในการทำ Power Point ได้อย่างสวยงาม

28-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?