Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 39 jobs
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Wealth Banking)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1- 2 ปี
  • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next