• หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

21-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน
  • มีความรู้ด้านการเงิน
  • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

21-Aug-17

 

Applied
  • ปวส-ป.ตรี
  • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
  • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.