• รับชำระค่าสินค้า ที่เคาเตอร์แคชเชียร์
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
  • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงาน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
  • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงาน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.