• ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1ปี
  • ทำรายการยื่นภาษี

42 mins ago

 

Applied
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
  • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

13-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.