• ตรวจสอบการกระทบยอดเงินธนาคารและบัญชี
  • ควบคุมกระบวนการรับเงินเก็บเงินในพื้นที่ต่างๆ
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

18-Nov-19

 

Applied
  • General Affairs
  • Accounting
  • Import, Export

15-Nov-19

 

Applied
  • สามารถปิดงบการเงินได้
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
  • มีคามรู้ด้านภาษีอย่างดี

13-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?