• กำกับดูแล ควบคุมการทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศ
 • set up ระบบบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท
 • กฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

15-Aug-19

 

Applied
 • experience in strategic planning and strategy
 • Good and analytical skills
 • Bachelor in Accounting , Finance or any related

15-Aug-19

 

Applied
 • 2 - 5 years experience in Finance Department
 • Experience in Warehouse area
 • Able to work at Shopee Warehouse, Bangna KM.19

15-Aug-19

 

Applied
 • 7 years in REIT, IR, Trustee or corporate finance
 • Good command of English
 • Knowledgeable on REIT Management / Property fund

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Control budget, investment, CAPEX & OPEX
 • Analyze financial performance, profit, variance
 • Good skill of managerial accounting and analysis

07-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?